årsarbetstid lärare dagar För oss på Martinsons är oberoende forskning viktigt. Det utvecklar både oss som företag, branschen
som sådan och i förlängningen även samhället. Dessutom ger det oss möjligheten att faktiskt
visa i svart på vitt vilka fördelarna med trä som byggnadsmaterial är.

lugnande te för magen konstantinos mitroglou türk mü Carbon footprints för stomme för flerfamiljshus Tyréns är Sveriges ledande konsultföretag inom
samhällsbyggande. De har gjort en jämförande analys, en så kallad LCA, av stommarna till två 13-
våningshus där den ena stommen är i trä och den andra i betong. Och resultatet är kanske inte förvånande
men ändå viktigt att lyfta fram.

statoil hyrbil borås • Trästommens material ger en klimatpåverkan på 400 ton CO2 ekvivalenter.
• Betongstommen ger en klimatpåverkan på 900 ton CO2 ekvivalenter.
• Det är vid tillverkningen av materialet som största delen av klimatpåverkan sker.

koppla nätverksuttag cat5 tra_vs_betong_400_900_ton_1400.jpg 

ödesgudinnan i grekland  

begagnad köksinredning umeå fortnox finans ab malmö Carbon footprints för vägbroar Tyréns har också gjort en jämförande LCA-analys av två vägbroar
med överbyggnader i trä respektive betong. Den visar att en träbro släpper ut nära hälften så mycket
växthusgaser som en betongbro från vagga till grind.

kondenserad mjölk kolasås leila • Träbron ger en klimatpåverkan på 50 ton CO2 ekvivalenter.
• Betongbron ger en klimatpåverkan på 80 ton fossila CO2 ekvivalenter.
• Material och underhåll står för största delen av utsläppen.

Trä vs betong 50, 90 ton